NEX KSIĘGOWOŚĆ

Jesteśmy firmą posiadającą ugruntowaną pozycję na rynku, nie jesteśmy „najwięksi” dlatego staramy się bardziej. Wykorzystując duże doświadczenie zawodowe dążymy nieustannie do rozwoju potencjału naszej firmy, który pozwala nam płynnie adaptować się do zmian zachodzących w gospodarce w tym również legislacyjnych. Wszelkie działania dążą do zapewniania najwyższej jakości świadczonych usług dla naszych klientów. W trakcie naszej działalności dzięki zaangażowaniu, fachowemu podejściu oraz cenom dostosowanych do efektów naszej pracy, współpracujemy z grupą klientów z różnych dziedzin. Stawiamy na szkolenia i rozwój. Pracujemy za pomocą nowoczesnego sprzętu komputerowego, który ułatwia nam pracę i pozwala na oferowanie szerokiego wachlarzu usług z zakresu innowacyjnej i nowoczesnej księgowości. Nasza firma prężnie się rozwija zyskując coraz większy potencjał wiedzy. Problemy klienta są dla nas priorytetowe dlatego poświęcamy im odpowiednio dużo uwagi, aby klient był usatysfakcjonowany a problem rozwiązany.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów jest ewidencją która służy do wyliczenia zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego. Rozliczeń w ten sposób dokonują osoby fizycznej prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą które do wyliczeń podatkowych, wykorzystują zasady ogólne lub podatek liniowy oraz których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych nie przekroczyły w roku limitu określonego przepisami prawa.

Przykładowa usługa rozliczenia ryczałtu może zawierać:
- bieżącą kontrole dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
- możliwość wystawiania faktur sprzedażowych w imieniu klienta,
- wprowadzanie dokumentacji do ewidencji podatkowej,
- prowadzenie ewidencji wymaganych przepisami prawa o zryczałtowanym podatku dochodowym w tym ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych , wyposażenia itp.
- rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego z Urzędem Skarbowym.

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany jest możliwą do wyboru formą opodatkowania przychodów. Istnieje natomiast wiele wykluczeń które nie pozwolą nam korzystać z tej formy opodatkowania, zmuszając do wyboru zasad ogólnych. Ryczałtem może być opodatkowany przychód osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, osób fizycznych osiągających przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów które mają podobny charakter pod warunkiem, że umowy te nie są zawierana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Usługa prowadzenia księgi przychodów i rozchodów może zawierać:
- nadzorowanie poprawności dokumentów źródłowych pod względem formalno-księgowym,
- sporządzanie oraz bieżące aktualizowanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
- bieżące rozliczenia operacji gospodarczych,
- prowadzenie ewidencji związanych z podatkiem VAT,
- sporządzanie kompletnych wniosków o niezaleganiu z opłatami na rzecz instytucji takich jak ZUS i US,
- wsparcie oraz reprezentacja klienta podczas kontroli skarbowych oraz kontroli ZUS,
- administracja oraz pomoc w rozporządzaniu dokumentacją w przedsiębiorstwie,
- organizowanie szkoleń pracowniczych z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP),
- bieżące informowanie o istotnych zmianach w przepisach podatkowych oraz zmianach mających wpływ na funkcjonowanie działalności klienta,
- wsparcie podczas negocjacji zawierania umów kredytu oraz leasingu,
- przygotowanie wniosków kredytowych,
- konsultacja wyników działalności klienta wraz z omówieniem wyniku finansowego oraz wyniku podatkowego,
- sporządzanie oraz wysyłka wszelkich deklaracji wymaganych przepisami prawa podatkowego,
- pomoc w wypełnianiu wniosków rejestracyjnych,
- sporządzanie zeznań sprawozdawczych do GUS,
- pomoc przy wyborze najbardziej korzystnej formy opodatkowania działalności.

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest uproszczoną formą opodatkowania, która polega na płaceniu stałej kwoty podatku, niezależnej od wartości faktycznie uzyskanych przychodów. Forma karty podatkowej jest opłacalna w firmach które nie zatrudniają wielu pracowników oraz firm które posiadają siedzibę w małych miejscowościach, bowiem na wysokość podatku opłacanego w formie kart podatkowej ma wpływ wzrost zatrudnienia oraz wzrost wielkości miejscowości w której działalność jest prowadzona. Nie każdy może korzystać z tej formy rozliczeń z fiskusem, bowiem istnieje wiele wykluczeń np.: karta podatkowa ograniczona jest co do rodzaju prowadzonej działalności czyli pod względem PKD które wykonujemy, korzystając z opodatkowania na zasadach karty podatkowej.
Podatnicy którzy prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność opodatkowaną zgodnie z zasadami karty podatkowej są zwolnieni od ewidencjonowania za pomocą ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz regulowania zaliczek na podatek dochodowy. Do obowiązków podatników należy jednak wystawianie oraz wydawanie na żądanie klienta rachunków oraz faktur, które stwierdzają sprzedaż usług, towarów i wyrobów. Taką dokumentację, należy przechowywać w odpowiedniej kolejności w formie kopii. Okres przechowywania dokumentacji stanowi pięć lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunki oraz faktury. Zatrudniając pracowników, kartowicze muszą również pamiętać o prowadzeniu ewidencji wszystkich osób zatrudnionych, według ustalonego wzoru. Wszelkie usługi związane z karta podatkową, świadczymy w ramach współpracy z naszym biurem.

Księgi handlowe

Księgi handlowe polegają na wprowadzaniu odpowiednich księgowań dowodów księgowych oraz na ujmowaniu zapisów zdarzeń gospodarczych w odpowiednim porządku chronologicznym oraz zawsze systematycznie. Księgowane zapisy dokonywane są w zbiorach zapisów księgowych, zestawieniach obrotów i sald, które tworzą dziennik, księgę główną oraz księgi pomocnicze a na dodatek zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych w tym także wykazują składniki aktywów i pasywów. Do prowadzenia ksiąg handlowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. ( Dz. U. nr 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm) zobowiązane są spółki kapitałowe oraz pozostałe podmioty w tym również osoby fizycznej, osoby fizyczne spółek osobowych których przychody wraz z innymi wymaganymi elementami w trakcie roku przekroczyły równowartość w przeliczaniu na złotówki 1.200.000,00 EURO.

Zakres świadczonych usług w ramach Ksiąg handlowych:
- dokonywanie zapisów księgowych zdarzeń gospodarczych w księdze głównej oraz księgach pomocniczych
- rozliczanie należnych podatków w tym VAT, PIT, CIT,
- prowadzenie rejestrów VAT,
- rozliczanie międzynarodowych transakcji nabyć oraz dostaw: VAT-UE, import- export z poza Unii europejskiej,
- założenie oraz prowadzenie ewidencji majątku w tym ewidencji środków trwałych i tabel amortyzacyjnych,
- kontrola rozrachunków z klientami oraz urzędami,
- rozliczanie i przekazywanie deklaracji do właściwego Urzędu Skarbowego
- sporządzenie rocznych rozliczeń podatkowych oraz sprawozdań finansowych w tym bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej,
- archiwizacja i przechowywanie dokumentacji księgowej.

Usług dodatkowe:
- przygotowanie polityki rachunkowości,
- przygotowanie planu kont,
- sporządzenie zestawień w wymaganych okresach i analiz dotyczących działalności,
- sporządzanie zestawień do GUS,
- sporządzanie dodatkowych zestawień wedle życzenia klienta .

Księgowość internetowa

Księgowość – prosta sprawa.
Zbierasz odpowiednie dokumenty, wprowadzasz je do systemu według gotowych schematów a księgowy sprawdzi ich poprawność.

Ewidencje – raz, dwa.
Program samodzielnie generuje odpowiednie ewidencje oraz rejestry podatkowe.

Deklaracje – chwila, moment.
Po wprowadzeniu dokumentów oraz wygenerowaniu ewidencji, deklaracje utworzysz jednym kliknięciem. Wysyłasz do US i tyle!
Zapytaj o szczegóły.

Podatek VAT

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarcza jako czynni podatnicy VAT czyli podatku od towarów i usług, są zobligowani do prowadzenia odpowiednich rejestrów wymaganych przepisami prawa, w celu rozliczenia podatku VAT. Prowadząc działalność jako czynny podatnik VAT, należy prowadzić rozliczenia w oparciu o dwa rodzaje zestawień:
- rejestr sprzedaży VAT,
- rejestr zakupy VAT,
Z obowiązku tego zwolnieni są jedynie podatnicy zwolnieni z VAT oraz przedsiębiorcy, którzy wykonują prace wyłącznie zwolnione z VAT.

Usługa prowadzenia rejestrów VAT:
- rejestrowanie dostaw w VAT,
- rejestrowanie nabyć VAT,
- ewidencja środków trwałych w VAT,
- ewidencja oraz rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych,
- miesięczne bądź kwartalne sporządzanie deklaracji VAT,
- sporządzanie informacji VAT-UE.

Outsourcing księgowy

Czym jest outsourcing księgowy ? Jest to przekazanie „papierkowej” pracy podmiotowi zewnętrznemu. W Polsce coraz więcej firm korzysta z tego typu usług. Outsourcing posiada wiele zalet które postaramy się przedstawić. Do najbardziej cenionych zalet można zaliczyć:

1. Znaczne obniżenie kosztów związanych z prowadzeniem księgowości. Brak konieczności zatrudnienia pracowników a także obniżenie kosztów technicznych do których zaliczyć można np. zakup oprogramowania oraz sprzętu komputerowego, szkolenia, abonamenty, licencje itd. Outsourcing pozwala również na obniżenie kosztów personalnych. Wyobraźmy sobie sytuację że księgowy zatrudniony w naszej firmie, przebywa pewien okres czasu na urlopie i L4? Korzystając z outsourcingu nie interesują Cię te problemy.
2. Wiedza i doświadczenie: firmy oferujące outsourcing księgowy składają się zespołu profesjonalistów. Zyskujesz w ten sposób zespół specjalistów wspierających Twój biznes.
3. Sprytnie z ryzykiem – zabezpiecz się przed ryzykiem błędów księgowych. Firma dokonująca usług outsourcingowych przejmuje na swoje barki ryzyko związane z nienależytym wykonaniem usług księgowych oraz ryzyko za nieterminowe przesyłanie deklaracji podatkowych oraz innych dokumentacji wymaganych przepisami prawa.
4. Koncentracja na tym co ważne: daj się wyręczyć i zleć usługę grupie fachowców i tym samym zyskaj więcej czasu dla własnej firmy. Poczuj się bezpiecznie.

Księgowość dla Ciebie

Tradycyjnie, internetowo, hybrydowo – wybierasz sam.

 • 1. Wybierz, czego potrzebujesz

  Masz zamiar założyć własny biznes? Prowadzisz firmę? Na stronie nex.katowice.pl wyszukaj interesująca Cię ofertę.

 • 2. Zadzwoń do nas

  Zadzwoń pod numer 730-070-940 a pracownik NEX przedstawi ofertę dostosowaną do Twoich oczekiwań. Podsumowanie oferty otrzymasz na adres e-mail. W podsumowaniu będzie zawarty całkowity koszt usługi.

 • 3. Zapoznaj się z ofertą

  Potwierdź mailowo, telefonicznie lub osobiście ofertę a sporządzimy umowę która będzie na Ciebie czekała w biurze lub odwiedzi Cię kurier.

 • 4. Ciesz się z podpisanej umowy

  Od teraz odpowiedzialność za rozliczenia podatkowe Twojej firmy przejmujemy na siebie.

12

Lat na rynku

86

Zadowolonych klientów

17500

Operacji księgowych

1040

Rozliczone VAT

1437

Rozliczone ZUS

Chcesz abyśmy do Ciebie zadzwonili?

Zamów rozmowę
Nie chcę zamówić rozmowy

Zamawiając rozmowę wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz kontaktowych w celach handlowych i marketingowych przez NEX Bartłomiej Repeć oraz podmioty współpracujące w procesie udzielenia oferty księgowej. Zamawiając rozmowę wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i telefoniczną na podany numer telefonu wysyłanych przez NEX Bartłomiej Repeć.
POGOTOWIE PODATKOWE