NEX HR

Współczesny układ rynku kreuje przed pracodawcami wiele możliwości oraz związanych z tym wyzwaniami. Korzystając z usług naszego biura, każdy klient otrzymuje wsparcie merytoryczne a przede wszystkim kompleksową pomoc w sprawach związanych z pracownikami.

Przykład działań wchodzących w skład obsługi kadrowo-płacowej:
- bieżące sporządzenia listy płac oraz rachunków do umów o dzieło oraz umów zlecenia w tym pasków informacyjnych,
- skomplikowane wyliczenia prac w godzinach nadliczbowych, pracy w święta czy porze nocnej,
- rozliczenia ekwiwalentów za niewykorzystany urlop pracowniczy,
- ustalanie ilości urlopów oraz ich właściwa ewidencja z której na bieżąco klient jest w stanie ocenić ile pracownik wykorzystał urlopu w danym roku podatkowym,
- pomoc w uzupełnieniu braków w aktach pracowniczych, zakładanie akt oraz ich właściwa dokumentacja,
- sporządzanie umów oraz innych wymaganych dokumentów w celu zawarcia umowy o pracę bądź też ustania stosunku pracy, zmiany warunków pracy oraz innej dokumentacji wymaganej przepisami Kodeksu Pracy,
- zatrudnianie pracownika w siedzibie biura,
- tworzenie umów cywilnoprawnych zgodnych z obowiązującymi przepisami,
- monitorowanie badań lekarskich, BHP oraz PPOSZ,
- sporządzanie skierowań na badania lekarskie,
- sporządzanie rocznych kartotek pracowniczych,
- comiesięczna informacja z wyliczeń biura o aktualnych składkach koniecznych do uiszczenia w ZUS oraz wysyłka stosownych deklaracji z tym związanych do ZUS
- rozliczanie comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w związku z zatrudnianiem pracowników,
- dokonywani zgłoszeń oraz wyrejestrowania pracowników w ZUS,
- roczna informacja pracowników o uzyskanych dochodach – PIT-11, PIT-40, IFT-1
- sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,
- sporządzanie sprawozdań do GUS,
- miesięczna oraz roczna ewidencja czasu pracy każdego pracownika w podziale na obecności oraz nieobecności w pracy,
- prowadzenie kartotek zasiłkowych na podstawie zwolnień lekarskich

12

Lat na rynku

86

Zadowolonych klientów

17500

Operacji księgowych

1040

Rozliczone VAT

1437

Rozliczone ZUS

Chcesz abyśmy do Ciebie zadzwonili?

Zamów rozmowę
Nie chcę zamówić rozmowy

Zamawiając rozmowę wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz kontaktowych w celach handlowych i marketingowych przez NEX Bartłomiej Repeć oraz podmioty współpracujące w procesie udzielenia oferty księgowej. Zamawiając rozmowę wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i telefoniczną na podany numer telefonu wysyłanych przez NEX Bartłomiej Repeć.
POGOTOWIE PODATKOWE