Spółki prawa handlowego

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z problemem wyboru odpowiedniej formy prawnej, pod którą firma będzie działać. Obok najprostszej formy, czyli prowadzenia jednoosobowej działalności, można prowadzić działalność w formie spółki osobowej lub kapitałowej. Przedstawiamy podstawowe informację z zakresu spółek w serii artykułów.

Ustawa z dnia 15 września 2000r., Kodeks spółek handlowych, zawiera treści dotyczące tworzenia, wyboru organizacji, ogółu funkcjonowania spółek oraz wszelkiego rodzaju transformacji spółek handlowych. Spółki prawa handlowego w swym zakresie obejmują spółkę jawną, partnerską, komandytową, komandytowo- akcyjną, spółkę z o.o. i akcyjną zwane spółkami handlowymi natomiast do spółek osobowych zaliczamy spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo- akcyjną oraz spółkę partnerską. Wśród spółek kapitałowych wyróżniamy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych spółka osobowa może sama dokonywać nabycia praw, w tym prawa własności do nieruchomości oraz innych praw rzeczowych, zaciągać zobowiązania, dokonywać pozwu lub być pozwaną. Prowadząc przedsiębiorstwo spółka istnieje pod własną firmą. W przypadku spółek kapitałowych, działalność tych spółek opiera się na wyodrębnionym majątku, do którego spółka posiada prawa własności, jako osoby prawnej, a za wynikające z działalności zobowiązania spółki odpowiada tylko spółka całym swoim majątkiem, dlatego minimalną wartość kapitału określają przepisy. Działalność spółki kapitałowej poprzedza informacja, spółka w organizacji, co z chwilą utworzenia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stwarza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z np.: z chwilą zawiązania spółki akcyjnej, powstaje spółka akcyjna w organizacji. Utworzenie spółki występuję w momencie, gdy spółka obejmie wszystkie akcje. Wszystkie spółki kapitałowe w organizacji mają prawa do zaciągania zobowiązań i dokonywania czynności prawnych we własnym imieniu, spółki z o. o. w organizacji lub spółka akcyjną w organizacji, zyskują te prawa dopiero w momencie wpisania do rejestru, gdy stają się zwykłą spółka akcyjną i spółka z o.o. i w tym momencie zyskuje osobowość prawną.

Autor: Adam Bartusiak


Literatura:

Majchrzycka-Guzowska A.: Finanse i prawo finansowe. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2011, s.18

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, art. 15

Dereń A.M.: Prawo gospodarcze. Wybrane zagadnienia. Oficyna Wydawnicza PWSZ, Nysa 2005, s. 40.

12

Lat na rynku

86

Zadowolonych klientów

17500

Operacji księgowych

1040

Rozliczone VAT

1437

Rozliczone ZUS

Chcesz abyśmy do Ciebie zadzwonili?

Zamów rozmowę
Nie chcę zamówić rozmowy

Zamawiając rozmowę wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz kontaktowych w celach handlowych i marketingowych przez NEX Bartłomiej Repeć oraz podmioty współpracujące w procesie udzielenia oferty księgowej. Zamawiając rozmowę wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i telefoniczną na podany numer telefonu wysyłanych przez NEX Bartłomiej Repeć.
POGOTOWIE PODATKOWE