Odwrotne obciążenie

Obowiązujące od stycznia tego roku przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują objęcie mechanizmem odwrotnego obciążenia szerszego zakresu transakcji między przedsiębiorcami, mających za przedmiot świadczenie usług budowlanych.

Od 1 stycznia 2017 r.  prowadzący działalność gospodarczą w zakresie możliwym do objęcia mechanizmem odwrotnego obciążenia powinni zwrócić szczególną uwagę w udokumentowaniu tego typu operacji.  Mogą pojawić się problemy z odpowiednią klasyfikacją usług budowlanych w odniesieniu do załącznika nr 14. W przypadku wątpliwości, najlepszym rozwiązaniem będzie potwierdzenie symbolu PKWiU przez Główny Urząd Statystyczny . Zachowując ostrożność zarówno wykonawcy jak i podwykonawcy powinni  udowodnić status drugiej strony jako czynnego podatnika VAT w dniu wykonywania usługi oraz każdorazowo podawali na fakturach klasyfikację symbolu PKWiU.

Podatnikami VAT, są sprzedawcy. Mogą zdarzyć się sytuację w których podatnikami staną się również nabywcy jak przewiduje art. 17 ust. 1 pkt 4-8 wspomnianej ustawy. W takiej sytuacja strona sprzedawcy wystawia dokument – fakturę w kwocie netto na której zamieszcza odpowiednią adnotację, w tym przypadku „odwrotne obciążenie”. Nabywca jest zobowiązany w takiej sytuacji do rozliczenia księgowego takiej transakcji, ujęcia zarówno podatku VAT naliczonego jak i należnego.

Aktualna treść art. 17 ust. 1 pkt 8 oraz art. 17 ust. 1h ustawy o VAT w zakresie odwrotnego obciążenia w branży budowlanej stanowi iż mechanizm będzie miał zastosowanie w sytuacji spełnienia łącznie następujących warunków

  • - usług należy do kategorii robót budowlanych zgodnych z treścią załącznika nr 14 do ustawy
  • - usługodawcą jest podatnik VAT czynny,
  • - usługobiorcą jest podatnik VAT czynny,
  • - usługodawca świadczy usługę jako podwykonawca.

Załącznik nr 14 jest nowym elementem ustawy o VAT w którym zostały wskazane kategorie w ujęciu PKWiU w zakresie od 41.00.30.0 do 43.99.90.0. Właśnie w przypadku tych kategorii usług na fakturach będziemy zachowywać zasadę mechanizmu odwrotnego obciążenia. Dokonując wyboru PKWiU nie możemy kierować się jedynie nazwą usługi. Musi patrzeć horyzontalnie i rozważyć szczegółowy charakter danej usługi i wspomóc się klasyfikacją statystyczną. Aby zapewnić ochronę naszej decyzji dotyczącej wyboru mechanizmu odwrotnego obciążenia najlepiej posiłkować się: treścią umowy, opisem usługi na fakturze oraz, na czym faktycznie polegał charakter wykonanej usługi.

Kolejną elementarną zasadą odwrotnego obciążenia w przypadku wskazanych robót budowlanych będzie wykonywanie usługi w ramach podwykonawcy. Czyli wykonując usługę jako główny wykonawca nie będzie prawidłowym zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia – lecz zasady ogólne.  Minister finansów w związku z licznymi problemami w interpretacji pojęcia podwykonawcy 17 marca 2017 r. wyjaśnił że mając na myśli podwykonawcę powinniśmy zasięgnąć do Słownika Języka Polskiego który wskazuje że – to firma lub osoba wykonująca prace na zlecenie głównego wykonawcy. Co ważne zostało wskazane, że dla zastosowania odwrotnego obciążenia muszą brać udział co najmniej trzy podmioty:

  • - inwestor,
  • - główny wykonawca,
  • - podykonawca.

Mianem podwykonawcy należy również przyjąć kolejnych wykonawców którzy działają w tym przypadku na zlecenie podwykonawcy.

12

Lat na rynku

86

Zadowolonych klientów

17500

Operacji księgowych

1040

Rozliczone VAT

1437

Rozliczone ZUS

Chcesz abyśmy do Ciebie zadzwonili?

Zamów rozmowę
Nie chcę zamówić rozmowy

Zamawiając rozmowę wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz kontaktowych w celach handlowych i marketingowych przez NEX Bartłomiej Repeć oraz podmioty współpracujące w procesie udzielenia oferty księgowej. Zamawiając rozmowę wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i telefoniczną na podany numer telefonu wysyłanych przez NEX Bartłomiej Repeć.
POGOTOWIE PODATKOWE